Honigpreise

Honig 500g: 5,- € (10€/kg)

Pfand: 0,50 €